Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Bài đăng mới nhất

Ý nghĩa các tên gọi của Ngôi chùa dưới góc độ ngôn ngữ văn hóa

Diễn văn khai mạc của Hòa thượng chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam

Tiếp tục phát huy truyền thống hộ quốc, an dân và thực hiện tinh thần nhập thế của phật giáo Việt Nam, "phụng sự chúng sinh là cúng dàng chư Phật" - trích bài phát biểu của Chủ tịch quốc hội Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VI

Hiểu thêm về hai chữ "vô vị" trong bài thơ "Vận nước" của thiền sư Pháp Thuận

Nghiên cứu và ứng dụng các giá trị văn hóa Phật giáo trong xã hội Việt Nam hiện nay

Đóng góp của Phật giáo miền Bắc với sự nghiệp giải phóng dân tộc nửa đầu thế kỉ XX

Quan hệ giữa nho giáo và công giáo ở Việt Nam

Quan niệm về tính người của nho giáo nhìn từ góc độ triết học

Sự biểu hiện của "Tĩnh" và "Động" trong thơ Trần Nhân Tông và thơ HaiKu của M.Basho (Nhật Bản)

Vai trò của Phật giáo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước - qua phương châm hoạt động "Đạo pháp - dân tộc - chủ nghĩa xã hội"